امام جمعه قم:

مردم تونس و مصر باید مطیع خامنه‌ای باشند