الف: روحانی هم مثل بنی‌صدر انقلابیون را عصبی می‌کند