صادق لاریجانی٬ رئیس قوه قضائیه:

سپاه افرادی که به دشمن چراغ سبز نشان می‌دهند را شناسایی کند