محمدعلی جعفری٬ فرمانده کل سپاه:

عربستان از تروریست‌ها خواسته در ایران عملیات داشته باشد