خامنه‌ای درباره نامه‌نگاری برای پخش ربنای شجریان:

برخی دستگاه‌های مرکزی فکری و فرهنگی و سیاسی تعطیل هستند