شورای نگهبان: پس از تائیدصلاحیت هم اجازه اعلام‌نظر داریم