جواد کریمی قدوسی مدعی شد:

وزارت اطلاعات با آمدنیوز در ارتباط است