با رد سخنان حسن روحانی

خامنه‌ای: اینکه برخی می‌گویند سایه جنگ را رفع کردیم٬ نادرست است