مجتبی ذوالنور٬ نماینده قم در مجلس:

رهبر٬ خلبان و رئیس جمهور کمک‌خلبان است