حسن ممدوحی٬ عضو جامعه مدرسین:

دولت ۱۰برابر پول یارانه را از جیب مردم در می‌آورد