علی عسکری:

صدا و سیما در انتخابات ۹۶ بی‌طرف خواهد بود