کاظم صدیقی٬ امام جمعه موقت تهران:

حرف روزنامه‌های زنجیره‌ای با دشمنان یکی است