کاظم صدیقی٬ امام جمعه موقت تهران:

فتنه‌گران باز زبان‌شان دراز شده و آشتی ملی را مطرح می‌کنند