سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس:

پاک‌ترین انتخابات در ایران برگزار می‌شود