یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس:

کالاهای بنجل چینی با تبانی وارد کشور می‌شود