کاظم صدیقی٬ امام جمعه موقت تهران:

چرا سران فتنه توبه نمی‌کنند؟