کاظم صدیقی٬ امام جمعه تهران:

برخی حرف‌های بی‌ربطی مبنی بر رفع حصر می‌زنند