احمد جنتی٬ دبیر شورای نگهبان:

دفاع از حقوق‌های نجومی نشانه رضایت است