کاظم صدیقی٬ امام جمعه موقت تهران:

برخی ملایان فهم شناخت دشمن را ندارند