محمود نبویان٬ نماینده سابق مجلس:

برجام حاصل تدبیر سیاسی اقتصادی دولت است