کاظم صدیقی٬ امام جمعه موقت تهران:

دشمن در دانشگاه‌ها‌ نفوذ پیدا کرده است