علی لاریجانی در پاسخ به محمود صادقی:

ریاست‌ جمهوری هم حساب‌های مشابه قوه‌ قضائیه دارد