علی شیرازی٬ نماینده خامنه‌ای در سپاه قدس:

حسن روحانی آخوندی خدانشناس است