با ابلاغ «سیاست‌های کلی انتخابات»

خامنه‌ای ورود نیروهای نظامی و امنیتی به دسته‌بندی‌های انتخاباتی ر ا ممنوع اعلام کرد