احمد علم‌الهدی٬ امام جمعه مشهد:

شهید ندادیم تا مملکت گل‌ و بلبل شود