احمد جنتی٬ رئیس مجلس خبرگان رهبری:

رهبر فتنه احمدی‌نژاد را در نطفه خفه کرد