احمدی‌نژاد در نامه‌ای خطاب به خامنه‌ای:

برای عمل به منویات شما نامزد انتخابات نمی‌شوم