علی مطهری٬ نایب رئیس مجلس:

خطا در جمهوری اسلامی باید آشکار گفته شود