علی اسلامی٬ امام جمعه تاکستان:

کشورهای بی‌شخصیت جهان هم ما را تحقیر می‌کنند