احمد جنتی٬ رئیس مجلس خبرگان رهبری:

توافق با گروه ویژه مالی محرمانه امضا شده است