بیانیه سپاه در سالگرد درگذشت روح‌الله خمینی:

به اصحاب شیطان اکبر اجازه عرض اندام نمی‌دهیم