کاظم صدیقی٬ امام جمعه موقت تهران:

برخی تصمیم‌ها در ایران تنها به سود آمریکاست