کاظم صدیقی با انتقاد از «بدحجابی» در پروازها:

مناظر داخل هواپیما‌ها دل انسان را خون می‌کند