سفر فرمانده گردان «کتائب سید‌الشهداء» عراق به ایران