کاظم صدیقی٬ امام جمعه موقت تهران:

برخی مقام‌ها با بازرسی از مراکز نظامی موافقند