مسعود بصیری٬ رئیس سازمان بسیج رسانه:

چاره‌ای جز فیلتر شبکه‌های اجتماعی وجود ندارد