کاظم صدیقی٬ امام جمعه موقت تهران:

نباید از تحریم‌ها ترسید و گناه عامل بی‌رونقی است