کاظم صدیقی٬ امام جمعه موقت تهران:

نمایندگان مانع حرف‌های بی‌ربط مطهری شدند