کاظم صدیقی٬ امام جمعه موقت تهران:

دولت اهل تساهل باشد٬ جامعه را جهنمی می‌کند