کاظم صدیقی٬ امام جمعه موقت تهران:

حکومت در سخت‌گیری به جوانان تساهل نکند