امیر محبیان٬ تحلیلگر سیاسی محافظه‌کار:

فریادهای سیاسی جبهه پایداری برای منافع اقتصادی است