کاظم صدیقی٬ امام جمعه موقت تهران:

نگرانم ضعیف‌النفس‌ها دستاورد‌های نظام را به باد دهند