انتقاد امام جمعه موقت تهران به دولت یازدهم:

تا کی می‌خواهید به امید دشمن بنشینید؟