محمدعلی آسودی٬ معاون نمایندگی ولی فقیه در سپاه:

شاید برخی بگویند انتخابات را برگزار نمی‌کنیم