محمود احمدی‌نژاد هشدار داد:

سپاه نمی‌تواند در انتخابات نظام پزشکی دخالت کند