یک نماینده مجلس:‌ تا اسلام زنده است، نوروز هم زنده است

در تاریخ ۱ فروردین ۱۳۹۰ :
یکی نیس بهش بگه آخه ابله این

یکی نیس بهش بگه آخه ابله این سنت ماله 2570 ساله پیشه و توام در نیستی که بخوای تاریخ انقضاشو اعلام کنی !


www.digarban.com (2017)