«تسلط امام یازدهم شیعیان به چند زبان دنیا»

در تاریخ ۲۸ اسفند ۱۳۸۹ :
در خصوص امام يازدهم

شما معلوم نيست با دولت جمهوري اسلامي مشكل داريد يا با ائمه ( ع ) اول تكليف خودتان با خود مشخص كنيد بعداً صحبت كنيد . اين همه توهين به مقدسات و به ائمه نشان دهنده چه مي باشد ؟ اصلاً شما دنبال چي هستيد ؟ما مسلمان چه شيعه چه سني هيچ موقع با لامذهبي و بي بندوباري ماوفق نبوده ونيستيم ولي دوست مانند ملل ديگر آزاد باشيم اما آزادي به آن معني نيست كه به اديان و عقايد مختلف توهين كنيم . وبا مستمسك قرار دادن خامنه اي واحمدي ن‍‍ژاد و غيره... دين اسلام را بكوبيم درحالي كه نماددين مقدس اسلام اينها نيستنددر حاليكه نمادهاي ديني ما مشخص وخط فكري آنها هم مشخص ومعلوم است ميتوانيد مطالعه كنيد وبعداً اظهار فضل كنيد.

در تاریخ ۲۴ اسفند ۱۳۸۹ :
حتما مامانش هنگام حاملگی دائم

حتما مامانش هنگام حاملگی دائم از باباش جک ترکی میشنیده و فیلمهای اسپارتاکوس نگاه میکرده، حالا خزری هم از خوردن زیاد ماهی‌ ازوم برون می‌باشد.
ریزبین


www.digarban.com (2017)