جوادی آملی: امام زمان ده‌ها میلیون سال می‌تواند زنده بماند

در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۳۸۹ :
نتیجه گیری

اگر ما نفسمان را تزکیه کنیم عمرمان زیاد میشود پس با این اوصاف اگر کسی جوانمرگ شود گناهکار بوده و اگر کسی عمرش زیاد باشد آدم خوبی است!

در کمتر از چند دقیقه میتوان چندین مثال نقض برای این ادعا یافت
چطور است که تزکیه نفس انسانها را نهایتا تا 100 سالگی زنده نگه میدارد و ما کسی را نمیشناسیم که تزکیه نفسش به او زندگی 400 یا 500 ساله عطا کرده باشد.

برای اثبات وجود امام زمان خواهشا فقط یکبار بدون تعصب به این فکر کنید که
"آیا مشکلات جوامع بشری به دست یکنفر حل خواهد شد؟"
"چطور و چگونه ؟"
"با جنگ و کشتن شدن 100 ها میلیون نفر چه خیری به دنیا میرسد؟"
" با جنگ و خونریزی بدی میمیرد یا آدم بد!؟"
"چه تضمینی وجود دارد که دوباره دنیایی که امام زمان ساخته به حال اسفبار امروز دچار نشود؟"
مگر طوفان نوح همه آدم های بد زمان خود را نکشت پس چرا دوباره بدی بوجود آمد؟

در تاریخ ۲۲ اسفند ۱۳۸۹ :
نه بابا راست میگه. من یه کسی

نه بابا راست میگه. من یه کسی رو میشناسم، نمیدونم چطوری به این نتیجه رسید ولی صلاح دید زنده بمونه، الان 9 میلیون ساله که زندست.

در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۸۹ :
he is gone mad now

he is gone mad now

در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۸۹ :
STUPID,STUPID

WHAT CAN I SAY ,JUST LET ME REPEAT ONE MORE TIME ,STUPID ,YOU CANNIBALS ARE GOING NUTS ,CRAZY ,THE WHOLE WORLD ALL THE PEOPLE AROUND THE WORLD ARE LAUGHING AT YOU IDIOTS


www.digarban.com (2017)