«۵۵ میلیون دلار برای ۸۷۴ سایت جنبش سبز!»

در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۸۹ :
راست نمیگه

علی جان / اگه راست میگی منو راهنمایی کن تا سهم خودمو بگیرم . حتمن من تو ردیف 874 بودم و حق منو به حساب سعید آقا واریز کردن.

در تاریخ ۱۹ اسفند ۱۳۸۹ :
علی

راست می‌گه. من خودم هم یکی از اونام. ولی ناقلا تو از کجا می‌دونی؟


www.digarban.com (2017)