صفایی بوشهری: درآمد قرارگاه خاتم صرف محرومیت‌زدایی می‌شود


www.digarban.com (2017)